top of page

Training 'Warm lopen voor Artificial Intelligence'Artificial Intelligence zal de komende jaren een sterke rol gaan spelen in organisaties. Het doet dat al, maar het zal nog veel dominanter worden. Dit maakt de een onzeker, terwijl de ander het juist fijn vindt, maar nog kennis mist. Onze twee- en vierdaagse training ‘Warm lopen voor Artificial Intelligence zorgt ervoor dat mensen AI gaan omarmen en verwelkomen. Alle relevante informatie rondom AI komt langs. Aan het einde van de training is de weerstand tegen AI verdwenen. 

 

De training gaat in op de volgende vragen en thema’s.

 

-Hoe werkt Chat GPT (en andere AI-tools)? Wat kan jij er in je werkomgeving allemaal mee? Wat kan er (nog) niet mee?

-Waar kom je het al tegen?

-Waar gaat het allemaal effect op hebben? Welke banen verdwijnen? Welke blijven? Welke komen erbij?

-Management van de nieuwe ontwikkelingen; omgaan met weerstanden en motivatie van mensen 

-Wordt de mens straks overbodig? Is AI een bedreiging?

-Stel je de juiste vragen aan AI-tools?

-De toekomst vraagt om een open mind en positieve benadering. Lukt dit?

-De tips uit de boeken ‘Echt nep’ en ‘Griezelig slim’ die je verder helpen.

-Welke risico’s zitten er aan AI?

-Wetgeving en ethiek rond AI?

-Hoe beïnvloed AI jouw toekomstmogelijkheden?

-Praktische oefening met AI

 

Neem contact met ons op voor informatie. Contactgegevens zijn te vinden op deze website.

コメント


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page