top of page

Artificial Intelligence, laten we er goed mee omgaan...


AI is ook in mijn leven binnengedrongen en ik vind het prima. Ik hoor de angsten en waarschuwingen om me heen. De grootste angst is dat we worden overgenomen door robots en algoritmes en dat deze machines ons zullen vernietigen. Angst is een oud overlevingssysteem; onze verste voorouders hadden het. Het verschil met ons is dat zij in de natuur leefden, tussen roofdieren.

Wij vrezen machines en als we die verkeerd programmeren of gebruiken, dan kunnen die in creaturen veranderen die wel iets bedreigender zijn dan roofdieren. Maar dat is dan onze eigen schuld. Wij hebben ze dan zo gemaakt met de informatie die we op internet plaatsen. Experts zoals Mo Gawdat maken ons duidelijk dat het zo niet hoeft te gaan. Als we de AI goed voeden, dan zal het goed voor ons zijn op de dag dat het ons definitief voorbij is gestreefd op elk gebied qua intelligentie.

We moeten AI niet overschatten en ook niet onderschatten. Het kan enorme schade aanrichten als we het verkeerd programmeren, maar het kan een geweldige ondersteuning zijn bij dingen die we willen weten en ontwikkelen. Het mooiste scenario voor ons mensen (en hopelijk ook voor de AI) is dat er een constructieve samenwerking ontstaat tussen mens en machine, die goed is voor planeet, aarde, mens èn machine.

AI negeren heeft weinig zin. Je kan het beter positief en constructief gebruiken. We zijn altijd bang voor nieuwe technische ontwikkelingen. En eerlijk is eerlijk, er zit ook altijd een gevaarlijk kantje aan …de machine? Nee, aan de mens die die machine inzet. Alles is ten goede en ten slechte te gebruiken.

Het risico van AI voor de mens zit hem in verkeerd gebruik, maar ook in zelf stoppen met denken en intelligentie uitbesteden aan machines. Ik zorg ervoor dat ik boeken blijf lezen, lezingen blijf volgen, podcasts blijf luisteren en media blijf volgen. Ik blijf talen leren, cursussen doen, filosofie, wiskunde en geschiedenis volgen. Daarna worden mijn vragen gerichter en dieper.

Slotconclusie? Laten we niet weglopen voor AI, maar er ook niet kritiekloos achteraanlopen. Onze gevoelens doen ertoe, zijn onderscheidende kwaliteiten. Onze creativiteit ook. Wij vonden de machine uit, niet de machine ons. Leren hoe we deze nieuwe techniek aan kunnen wenden op een manier die voor al het leven goed is, en ook voor de machine, dat mag het doel zijn. Daarbij kan AI schitterende diensten bewijzen.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page