top of page

Bijzondere training en coaching 

Er is veel veranderd in de afgelopen 20 jaar. Vandaar ook dat er andere, actuelere trainingen nodig zijn.
 

Bert's portfolio bevat een aantal speciale trainingen, die ook 1-op-1-varianten kennen. Veranderaars moeten immers ook zelf meeveranderen met nieuwe inzichten.  Voorbeelden van nieuw ontwikkelde trainingen zijn ‘Constructief conflicten ombuigen’ (met Karin Six), ‘Creativiteit op het werk’, ‘Authentieke aandacht voor klanten’, ‘Omgaan met inclusie en verschillen’, ‘Innovatief organiseren’ en ‘De schakelaar; hèt leiderschap voor de toekomst’ (met Diana van den Hurk).

Deze business trainingen gaan dieper dan vaardigheids- en kennistrainingen. Ze richten zich namelijk op de houding van managers en medewerkers. Die is bepalend is voor de intrinsieke motivatie. Je overtuiging kennen, open minded zijn en de bereidheid hebben tot samenwerken en tot klantencontact komen immers allemaal voort uit een basishouding. 

 

Training leiderschap van de toekomst

Mensen hebben te maken met steeds meer en steeds snellere veranderingen. Denk aan Artificial Intelligence, voortschrijdende automatisering, big data, klimaatverandering en sociale media druk zullen de wereld ingrijpend veranderen in de 21e eeuw.

Voor iedereen betekent dit voortdurend 'schakelen' tussen mensen en situaties. Vandaar dat Bert een 2-, 4- en 6 daagse training ontwikkelde, die managers en leiders door de veranderingen van deze tijd leidt. Als geen ander kan hij dat met zijn ervaring en open mind. 

De training gaat in op relevante vragen. Hoe houd je je medewerkers in zo’n wereld positief en gezond? En hoe zorgen leiders er voor dat ze zelf gezond blijven en het overzicht bewaren? Hoe scheppen ze samen met hun mensen een sfeer van samenwerking en resultaat? En hoe benutten ze de diversiteit optimaal?

Als ervaren coach en trainer benoemt Bert de ontwikkelingen van de moderne tijd onomwonden, en laat zien hoe je als schakelende leider in control kunt blijven in de komende decennia. Een zeer leerzame training, waarin de humor en de ernst elkaar afwisselen.

Voor het boek 'De schakelaar' van Bert Overbeek is dit de link: https://www.managementboek.nl/boek/9789492939425/de-schakelaar-bert-overbeek

IMG_6481.jpeg

Veranderde inzichten in de mens

Ziekteverzuim en stressreductie

 

In de trainings- en coachingswereld circuleren nog veel 20e eeuwse (nurture-) modellen. Die zijn heel vaak onvolledig en zelfs achterhaald. Mensen zeggen dan ‘dat ze werken’, maar mensen zijn gevoelig voor placebo’s. De vraag is hoe lang ze werken. Intussen weten experts wel dat nurture- modellen zonder neuro- en biopsychologische inzichten ontoereikend zijn. Toch houden veel trainers en coaches vast aan de oude modellen van de vorige eeuw.

Daarom betrekt Bert de neuro-inzichten van Daniel Kahnemann, Daniel Levitin, Dick Swaab en Elkhonon Goldberg bij onze trainingen. Dat is in de praktijk zeker een Unique Selling Point.  Door de hardware van het brein te betrekken bij training, boeken organisaties terreinwinst op het gebied van ziekteverzuim, stressreductie en dus gezondheid van de medewerkers. Ook de werkhouding zal positiever worden door deze trainingen.

IMG_6481.jpeg
bottom of page